சமீபத்திய நிகழ்வுகள் (2012 - 2013)

இரண்டாம் நிகழ்ச்சி : "முத்துச்சரம்" நாடக விழா  -  23 Sep 2016

இரண்டாம் நிகழ்ச்சி :

                       இவ்வருடத்தின்  இரண்டாம் நிகழ்ச்சி  23.09.2016 தேதி வெள்ளிக் கிழமை மாலை 5.30 மணியளவில் சால்மியா இந்தியன் மாடல் பள்ளியில் "முத்துச்சரம்" எனும் இனிய நாடக விழா மிகச் சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது