சமீபத்திய நிகழ்வுகள் (2012 - 2013)

Navaraathiri vizhaa - 19-10-2012  -  19 Oct 2012

Navaraathiri vizhaa - 19-10-2012

நவராத்திரி விழா - 19/10/2012

விழா நாள் - 19 .10 .2012 - வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : கார்மல் பள்ளி - கைதான் ( Carmel School - Khaitan)