பயனுள்ள இணையங்கள் - உலகத் தமிழ்ச் சங்கங்கள்
 
 
உலகத் தமிழ்ச் சங்கங்கள்
குவைத் தமிழ்ச் சங்கம்

குவைத் தமிழ்ச் சங்கம் பற்றியும் அதன் செயல்பாடுகளும் பற்றிய வலைத்தளம் 

 
அமெரிக்கா
வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை
வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை
தமிழ்ச் சங்கம் மிச்சிகன்
The number one community resource for Tamil Speaking families in Michigan. Tamil Sangam, Michigan is a non-profit organization, with no religious or political alignment. The core objective is - "Preserve and Nurture the Tamil language, culture and arts in Michigan, in a unique social atmosphere".
அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
இந்தியா
தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம்
பாரதி தமிழ்ச் சங்கம், கொல்கத்தா
மும்பைத் தமிழ் சங்கம்
மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம்
வளைகுடா நாடுகள்
யூ.ஏ.இ. தமிழ்ச் சங்கம்
துபாய் தமிழ்ச் சங்கம்