சமீபத்திய நிகழ்வுகள் (2012 - 2013)

Inaugural    4 Jun 2010

Inaugural

Inaugural function 04-06-2010  

பிறைசூடன் உறையாற்றல்    11 Apr 2010

பிறைசூடன் உறையாற்றல் - 11.04.2010

Pongal Vizhaa    29 Jan 2010

Pongal Vizhaa

Pongal Vizhaa - 29/01/2010

குழந்தைகள் தின விழா    4 Dec 2009

குழந்தைகள் தின விழா 04.12.2009

பெரியார்தாசன் உரையாற்றல்    25 May 2009

பெரியார்தாசன் உரையாற்றல் - 25.05.2009

20 - 20 கிரிக்கெட் போட்டி    10 Apr 2009

20 - 20 கிரிக்கெட் போட்டி - 10.04.2009  

Pongal Vizhaa    23 Jan 2009

Pongal Vizhaa

Pongal Vizhaa - 23/01/2009

Children's day    29 Nov 2008

Children's day

Children's day - 29/11/2008

Navaraaththiri vizhaa    10 Oct 2008

Navaraaththiri vizhaa

Navaraaththiri vizhaa - 10/10/2008

Chiththirai thiruvizhaa    17 May 2008

Chiththirai thiruvizhaa

Chiththirai thiruvizhaa - 17/05/2008

«    1 2 3 4 5 6    »