சமீபத்திய நிகழ்வுகள் (2012 - 2013)

குழந்தைகள் தின விழா    4 Dec 2009

குழந்தைகள் தின விழா 04.12.2009

பெரியார்தாசன் உரையாற்றல்    25 May 2009

பெரியார்தாசன் உரையாற்றல் - 25.05.2009

20 - 20 கிரிக்கெட் போட்டி    10 Apr 2009

20 - 20 கிரிக்கெட் போட்டி - 10.04.2009  

Pongal Vizhaa    23 Jan 2009

Pongal Vizhaa

Pongal Vizhaa - 23/01/2009

Children's day    29 Nov 2008

Children's day

Children's day - 29/11/2008

Navaraaththiri vizhaa    10 Oct 2008

Navaraaththiri vizhaa

Navaraaththiri vizhaa - 10/10/2008

Chiththirai thiruvizhaa    17 May 2008

Chiththirai thiruvizhaa

Chiththirai thiruvizhaa - 17/05/2008

AGM    4 Apr 2008

AGM

AGM - 04/04/2008

சுற்றுலா    29 Feb 2008

சுற்றுலா - 29-02-2008 வெள்ளிக்கிழமை

Pongal Vizhaa    18 Jan 2008

Pongal Vizhaa

Pongal Vizhaa - 18/01/2008

«    1 2 3 4 5 6    »