சமீபத்திய அறிவிப்புகள் - (2007-2008)
AGM   -   4 Apr 2008
AGM

AGM - 04/04/2008

சுற்றுலா   -  29 Feb 2008

சுற்றுலா - 29-02-2008 வெள்ளிக்கிழமை

Pongal Vizhaa   -  18 Jan 2008
Pongal Vizhaa

Pongal Vizhaa - 18/01/2008

இளைய பாரதம்   -  30 Nov 2007

இளைய பாரதம் - 30-11-2007 வெள்ளிக்கிழமை

Drama competition   -  18 Oct 2007
Drama competition

Drama competition - 18/10/2007

Kalai maalai   -  24 May 2007
Kalai maalai

Kalai maalai - 24/05/2007

குவைத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத் திறப்பு விழா   -  22 May 2007
குவைத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத் திறப்பு விழா

குவைத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத் திறப்பு விழா - 22-05-2007