சமீபத்திய மின்னஞ்சல்கள்

குழந்தைகள் திருவிழா    15 Nov 2013

வணக்கம்.   நமது குவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் இவ்வருட இரண்டாவது நிகழ்ச்சியாக நடைபெற இருக்கின்ற குழந்தைகள் தினவிழாவை குழந்தைகள்...

வினாடி வினா(Quiz) விபரங்கள்    13 Nov 2013

வணக்கம். குவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்  "குழந்தைகள் திருவிழா"-வில் நடைபெற இருக்கும் வினாடி வினா நிகழ்ச்சியின் விபரங்களை சங்க...

குழந்தைகள் திருவிழா    10 Nov 2013

வணக்கம்.   குவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்  "குழந்தைகள் திருவிழா"  நிகழ்ச்சி பற்றிய கீழ்வரும் விபரங்களை மீண்டும் ஒரு முறை நினைவு...

   2 Nov 2013

வணக்கம்.   தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும், குடும்பத்தினருக்கும்  இனிய தீப ஒளித் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்.   நன்றி.    ...

Students registration & Inaugural programme in the media    31 Oct 2013

   24 Oct 2013

வணக்கம். முயற்சி திருவினையாக்கும்.   குவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தை இந்தியத் தூதரகத்தில் பதிவு செய்யும் வேலை வெற்றிகரமாக முடிந்து...

   9 Oct 2013

வணக்கம்.   குவைத் தமிழ் சங்கத்தின் குழந்தைகள் தின விழா வருகின்ற நவம்பர் மாதம் 15-ஆம் தேதி கைத்தான் கார்மல் பள்ளியில் (Carmel School, Kaithan) நடக்க...

   18 Jun 2013

வணக்கம்.   நம் தமிழ் சங்கத்தினை இந்தியத் தூதரகத்தில் பதிவு செய்யும் முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு உறுப்பினர்களின்...

Fw: Deportation: Prevention is better than Cure    6 Jun 2013

வணக்கம்.   குவைத்தில் நிலவி வரும் தற்போதைய கெடுபிடியான சூழல் பற்றி அனைவருக்கும் தெரியும் என்று நம்புகிறோம். இந்த நாட்டின் ...

Palsuvai vizhaa - Photo gallery    5 Jun 2013

«    1 2 3 4 5    »